Wat is obesitas?

Overgewicht/Obesitas is een chronische ziekte als gevolg van een overdreven vetophoping in het lichaam.

Obesitas is in onze westerse maatschappij één van de belangrijkste gezondheidsproblemen. In de leeftijdsgroep van 35 tot 59 jaar hebben ruim 28 % van de vrouwen en 49 % van de mannen overgewicht. We spreken hier dus over een ‘ziekte’ die pandemische vormen aanneemt en de komende jaren een enorme invloed zal hebben op onze volksgezondheid, niet in het minst door de mogelijke gevolgen van obesitas.

Oorzaken

Overgewicht is een complex probleem. De hoofdoorzaak ligt meestal bij onze levenswijze. Je gewicht hangt immers af het evenwicht tussen de inname van calorieën (voeding) en het energieverbruik (stofwisseling, energieverbruik).

Naast onze Westerse levensstijl, kunnen ook andere factoren bijdragen tot overgewicht, zoals:

  • Erfelijke factoren of aanleg (sommige genen bepalen het gevoel van honger en verzadiging)
  • Psychologische factoren (bijvoorbeeld eten bij negatieve emoties)
  • Fysische factoren (bijvoorbeeld bepaalde ziekten of medicatie)

Zeker bij een combinatie van verschillende factoren is het niet makkelijk om je gewicht op peil te houden.

Gevolgen

Obesitas is een ernstig gezondheidsprobleem waarbij de symptomen zich geleidelijk aan ontwikkelen. Obesitas verhoogt het risico op de volgende gezondheidsproblemen:

  • Type 2 diabetes
  • Hoge bloeddruk of hartlijden
  • Gewrichtsklachten
  • Ademhalingsklachten
  • Zure oprispingen
  • ...

Naast de gezondheidsklachten als gevolg van obesitas, zijn er ook gevolgen op het sociale leven en ‘het zich minder goed in zijn vel voelen’.

Wat is BMI?

Er zijn verschillende manieren om overgewicht te berekenen. De meest gebruikte meeteenheid is de Body Mass Index, of kortweg BMI. De BMI wordt berekend op basis van je lichaamsgewicht en je lengte. Hoe hoger je BMI, hoe meer risico je loopt op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen.

De BMI geeft slechts een indicatie of je ondergewicht, een normaal gewicht, of overgewicht hebt. Maar ook vetpercentage speelt hierbij een belangrijke rol. Vandaar dat ook bv. de buikomtrek een goede indicator is om te bepalen of je al dan niet overgewicht hebt.

Wat kunnen we voor u doen?
Bereken uw BMI