Privacy

Uw privacy als gebruiker van deze website

Indien de gebruiker van deze website persoonsgegevens verstrekt (bijvoorbeeld bij online inschrijving voor een infosessie of evenement), zal de Dienst Algemene Heelkunde OLV Aalst deze altijd verwerken conform de geldende wetgeving omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De verwerking van persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling zoals het toesturen van gevraagde informatie. Deze persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan derden.

Deze website maakt enkel gebruik van cookies om uw bezoek en navigatie van deze website te optimaliseren, maar respecteert de geldende wetgeving terzake en deelt deze gegevens niet met derden.

Als u onze website bezoekt, dan verwerken wij volgende gegevens aan de hand van cookies: Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Het gebruik van cookies maakt mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds opnieuw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of instellingen aan te passen. Op deze manier kan het ziekenhuis de website ook beter laten werken, krijgt het ziekenhuis inzicht in het bezoekersgedrag op de website.
Om inzicht te krijgen in het klik-, scrol- en kijkgedrag van de bezoekers, gebruiken we Hotjar cookies. De cookie bevat een unieke identifier (UUID), die het mogelijk maakt om dezelfde bezoeker op meerdere pagina's en sessies te volgen. Deze sessie cookie wordt geplaatst om Hotjar te laten weten of een bezoeker opgenomen is in de steekproef.
Als u wil weten welke cookies op uw toestel zijn geplaatst of als u deze ook wenst te verwijderen, dan kan u hiervoor een instelling in uw browser gebruiken. Via de links hieronder vindt u meer uitleg over hoe u dit moet doen.

Indien u nog vragen heeft over het Privacybeleid of over de wijze waarop het ziekenhuis als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via dpo@olvz-aalst.be.

Uw privacy als patiënt en/of bezoeker in het ziekenhuis

Ook in het ziekenhuis zelf respecteren wij uw privacy als patiënt of bezoeker. Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u terecht op de webpagina "Uw privacy, onze zorg".