Interesse in obesitaschirurgie?

Traject

Voor een succesvolle ingreep is het belangrijk goed voorbereid te zijn. Dit doen we in het OLV-Ziekenhuis dan ook met een bekwaam obesitasteam. Naast onze bariatrische chirurgen bestaat het team uit voedingsdeskundigen, endocrinologen, psychologen en de obesitascoördinator. En tenslotte nog de anesthesisten en plastische chirurgen.

Heeft u interesse in obesitaschirurgie, dan neemt u best even telefonisch contact met onze obesitascoördinator. Zij vraagt in eerste instantie je gewicht en lengte na, en berekent je BMI. Indien je mogelijks in aanmerking komt voor terugbetaling van deze chirurgie, geeft zij jou een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de correcte BMI bepaald. Verder trachten wij ook een beeld te krijgen van de evolutie van je overgewicht, de dieetpogingen die u eventueel al ondernomen heeft, huidige eetgewoonten en eventuele gezondheidsklachten. Uiteraard ontvang je tijdens dit gesprek uitgebreide info omtrent de toelatingsvoorwaarden, de mogelijke ingrepen (inclusief voor- en nadelen), kostprijs, herstel, aanpassing eetgewoonten, verwachtingen achteraf en het belang van levenslange opvolging. Ter voorbereiding van dit gesprek, ontvangt u vooraf een uitgebreide vragenlijst en een aanvraag voor een bloedafname en een speekseltest (ter bepaling van cortisol).

Dit intakegesprek is zuiver informatief en geheel vrijblijvend.

Wenst u, na dit gesprek, verder te gaan richting obesitaschirurgie, dan wordt een 2de fase gepland. Hierbij wordt u gezien door een endocrinoloog die nagaat of de obesitas gelinkt is aan andere ziektes (bv: veroorzaakt door hypothyreose of cushing) en die samen met u de medische aspecten overloopt. Rekening houdend met bepaalde gezondheidsklachten, kan de endocrinoloog bijkomend onderzoek aanvragen. Ook een goed inzicht in eetgewoontes wordt uitvoerig nagevraagd door de voedingsdeskundige, vermits dit belangrijk is om de juiste keuze te maken naar het type ingreep. Tot slot wordt bij de psychologe ondermeer gepolst naar motivatie om de huidige gewoontes te kunnen/willen aanpassen. De gesprekken met de voedingsdeskundige en de psychologe zijn vooral bedoeld om u op de ingreep voor te bereiden.

Het is uiteraard de bedoeling om tussen het eerste contact en de ingreep (pre-operatief traject) niet verder in gewicht aan te komen maar het liefst, met een aangepast eetpatroon enkele kilo’s af te vallen met behulp van de voedingsdeskundige. De duur van het pre-operatief traject hangt – onder andere - af van het feit of je al dan niet voorafgaandelijk reeds dieet gevolgd hebt en of er behoefte is aan extra preoperatieve gewichtsafname. Bekijk deze fase niet als ‘verloren’ tijd maar eerder als ‘oefenperiode’ ter voorbereiding van de gevraagde voedingsaanpassingen ná de ingreep.

Verder wordt elke aanvraag voor obesitaschirurgie besproken tijdens een multidisciplinair overleg. Op basis van de verzamelde gegevens wordt dan bepaald welk type ingreep het meest geschikt is voor de patiënt en in functie daarvan worden de nodige onderzoeken gepland. Een echo van de buik (lever en galblaas) en een onderzoek van slokdarm en maag (gastroscopie) behoren tot onze standaardonderzoeken. Bijkomend onderzoek kan zijn: een slaaptest, advies van de cardioloog/pneumoloog, …

Pas op het einde van het traject komt u bij de chirurg. Hier worden alle voorgaande onderzoeken/consultaties besproken en in functie hiervan wordt het type ingreep en een datum voor de ingreep bepaald. In een laatste fase vóór de ingreep wordt ook nog een consult gepland bij de anesthesist.

Zoals reeds vermeld, wordt tijdens het intakegesprek ruimschoots de tijd gemaakt om u te informeren omtrent de mogelijkheden binnen obesitaschirurgie.