Veel gestelde vragen

Algemeen

De periode die voorafgaat aan de uiteindelijke ingreep, hangt uiteraard af van een aantal factoren, zoals:

  • Heeft u vooraf reeds dieetpogingen ondernomen?
  • Wat zijn uw huidige eetgewoonten?
  • Zijn extra onderzoeken nodig?

Indien de verschillende fasen in het voorbereidend traject vlot verlopen, dient u toch rekening te houden met een periode van 2 à 3 maanden tussen het intakegesprek en de uiteindelijke ingreep.
Indien u pre-operatief begeleid wordt door de diëtiste of door de psychologe, kan deze voorbereidende periode langer duren. Bekijk deze fase zeker niet als ‘verloren’ tijd maar eerder als ‘oefenperiode’ ter voorbereiding van de gevraagde (voedings)aanpassingen ná de ingreep.

Hier dient u rekening te houden met minimaal 3 weken. Afhankelijk van het werk dat u doet (bijvoorbeeld in geval van een fysieke zwaardere job), kan deze periode eventueel verlengd worden tot 6 weken.

Wat indien ik niet in aanmerking kom?

Neem contact op met de dienst op volgend nummer: 053 72 45 06

lndien je niet voldoet aan de criteria voor terugbetaling, zal eerst worden gezocht naar een alternatieve behandeling (individueel of in groep). lndien dit voor u geen goede oplossing blijkt, kan, uitzonderlijk, toch een ingreep worden voorgesteld. Te weten echter is dat er dan vanuit het ziekenfonds en ook een eventuele hospitalisatieverzekering, geen enkele financiële tussenkomst bestaat! De kosten die u dan volledig zelf moet dragen lopen vrij hoog op!
U kan voor meer informatie terecht bij uw behandelende chirurg.

De mini-gastric bypass (of Omega-loop gastric bypass of ook "one-anastomosis gastric bypass") is een variant van de klassieke gastric bypass. Het principe is hetzelfde maar er wordt geen dundarmlis apart opgetrokken tot aan de kleine maag (Roux-en-Y) en lager aan de dundarm weer verbonden ,maar de dundarm zelf wordt in een bocht tot aan de (iets grotere) kleine maag gebracht en eraan vastgekoppeld.

Dit maakt dat er maar één verbinding moet worden gemaakt waardoor de ingreep iets eenvoudiger is en in theorie dus ook de kans op verwikkelingen afneemt. Er zijn echter op langere termijn andere verwikkelingen mogelijk waardoor deze ingreep niet algemeen als evenwaardig aan de "echte" gastric bypass aanvaard wordt. Omdat deze ingreep nieuwer is, zijn er ook minder resultaten gekend op langere termijn. Op korte termijn zijn de resultaten evenwel vrij goed.

ln ons centrum wordt deze ingreep niet uitgevoerd!

Bekijk hier de mini Gastric Bypass

Rookstop wordt absoluut aangeraden. U kan obesitaschirurgie zien als een ‘nieuwe start’ en de stap naar een gezonder leven. Stoppen met roken maakt daar uiteraard deel van uit. We beseffen dat dit moeilijk is, maar het is erg belangrijk dat je er toch werk van maakt. Als roker hebt u, tijdens de ingreep zelf, meer kans op complicaties. Maar ook achteraf zal het herstel langer duren dan bij een niet-roker. Indien u na de ingreep alsnog blijft roken verhoogt ook de toename van maagzuur, met een verhoogd risico op maagzweren die voor bijkomende problemen kunnen zorgen (bloeding, perforatie, vernauwing en zelfs het ontstaan van fistels tussen de voormaag en de uitgesloten maag (gastro-gastrische fistel) waardoor je opnieuw in gewicht kunt bijkomen).

Doorgaans hanteert de hospitalisatieverzekering hetzelfde principe als het ziekenfonds: Voldoet u aan de terugbetalingsvoorwaarden, dan wordt obesitas gezien als een gezondheidsprobleem en dan zal de hospitalisatieverzekering een (groot) deel van de kosten terugbetalen.

Voldoet u echter niet aan de criteria van de mutualiteit, dan ziet de hospitalisatieverzekering een dergelijke ingreep als ‘esthetische’ chirurgie, en zullen zij wellicht ook niet tussenkomen in de kosten. Zelfs als u voldoet aan de criteria van de mutualiteit, is het mogelijk dat de hospitalisatieverzekering verwacht dat u een bepaalde tijd bij hen bent aangesloten, vooraleer ze tussenkomen in dit type chirurgie. Bij andere verzekeringen is de tussenkomst beperkt tot een forfaitair bedrag. Om onaangename verrassingen te vermijden, adviseren wij u alsnog om vooraf zelf even contact te nemen met verzekering.

Indien u voldoet aan de terugbetalingsvoorwaarden die zijn opgelegd door het RIZIV, én u krijgt intern positief advies van zowel de endocrinoloog, de psychologe en de chirurg, dan dienen wij een aanvraag tot terugbetaling in bij uw mutualiteit. Maar, zelfs indien het ziekenfonds tussenkomt, dient u zelf nog een bedrag van +/- € 1300 voor uw rekening te nemen (zowel voor gastric bypass als voor sleeve gastrectomie).

Indien u beschikt over een hospitalisatieverzekering, dan zal deze dit bedrag mee vergoeden.

Resultaat

Het gemiddelde gewichtsverlies twee jaar na een gastric bypass bedraagt ongeveer 65 tot 70% van uw overgewicht. Bij een sleeve is dit eerder beperkt tot zo’n 50%. De eerste 6 tot 9 maanden gaat het vermageren relatief snel. De meeste patiënten bereiken een stabiel gewicht na ongeveer 1 jaar. Van hoe meer overgewicht je vertrekt, hoe langer je er uiteraard over zal doen om een stabiel gewicht te bekomen. We zien ook regelmatig dat patiënten een paar jaar na obesitaschirurgie lichtjes terug bijkomen. Indien dit beperkt blijft tot een paar kilo, hoef je niet direct zorgen te maken. Merk je echter dat je gewicht in stijgende lijn blijft, dan is het aangewezen contact te nemen met onze voedingsdeskundigen en/of langs te komen bij de endocrinoloog. Om gewichtstoename op langere termijn te vermijden, is het van uitermate belang dat u blijvend in opvolging komt en dat u werk blijft maken van gezonde voeding en beweging.

We willen er bij deze toch ook even op wijzen dat het verloop van gewichtsverlies na de ingreep kan verschillen van patiënt tot patiënt. Heb je hierbij alsnog vragen of twijfels, neemt u dan gerust even contact met het OLV-obesitasteam.

Huidoverschot na bariatrische chirurgie is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

  • Leeftijd
  • Type huid
  • Hoe lang had je overgewicht?
  • Hoe snel ben je afgevallen?
  • Extra beweging
  • ...

Vaak zien we patiënten die - naar gewicht toe- een mooi resultaat hebben bereikt, maar die toch ontgoocheld zijn naar ‘lichaamscontouren’ toe. Naast het esthetische aspect, kan een huidoverschot ook functioneel hinderlijk zijn (bijvoorbeeld bij het sporten). Verder kan in de huidplooien ook uitslag of schimmelvorming ontstaan. Met behulp van plastische chirurgie kunnen deze huidplooien (gedeeltelijk) worden weggewerkt. Opgelet: Uw ziekenfonds (of hospitalisatieverzekering) zal niet of slechts gedeeltelijk tussenkomen bij deze ingrepen.

Het is belangrijk dat u na de ingreep niet alleen uw eetgewoonten, maar ook uw mate van lichaamsbeweging aanpast. Een 2-tal weken na de ingreep mag je dan ook starten met lichte beweging.
Meer beweging helpt om je gewicht ook op langere termijn onder controle te houden. Het verstevigt de spiermassa en is ook goed voor het hart en de bloedvaten en voor de algemene conditie. Bovendien helpt een betere spiermassa je op weg naar een beter figuur en bevordert het je metabolisme.
Probeer zo veel mogelijk beweging in te bouwen in je dagelijkse leven, zoals te voet boodschappen doen, de trap nemen in plaats van de lift, minder voor de TV zitten, in de tuin werken, enz. Ideaal is als u daarbovenop nog minstens een drietal keer per week (liefst dagelijks) een inspanning kunt leveren die lichte kortademigheid geeft, zoals flink doorstappen, fietsen, zwemmen, fitnessen.
Je zal hierbij natuurlijk moeten rekening houden met je fysieke mogelijkheden. Maar geef niet te snel op. Wees creatief in het zoeken naar vormen van beweging die je aankunt en bouw langzaam op.

Voeding

Eén van de voorwaarden voor financiële tussenkomst van uw ziekenfonds bij obesitaschirurgie, is dat minimum 1 jaar dieet heeft gevolgd onder begeleiding. Zelfs indien u reeds meerdere consistente pogingen heeft ondernomen om gewicht te verliezen, zijn het vooral de huidige eetgewoonten die bepalen of u al dan niet nog voorafgaand aan de ingreep zal begeleid worden door onze voedingsdeskundigen. Feit is dat obesitaschirurgie geen wondermiddel is, en dat wij achteraf van onze patiënten belangrijke aanpassingen naar voeding toe verwachten, zowel op korte als op langere termijn. Indien u vóór de ingreep alsnog belangrijke voedingsfouten maakt (zoals bijvoorbeeld maaltijden overslaan, foutieve productkeuze, …), dan is de kans reëel dat u korte tijd vooraf begeleid wordt. Soms wordt door onze artsen zelfs een beperkte gewichtsdaling gevraagd. Bekijk deze fase dan zeker niet als ‘verloren’ tijd maar eerder als ‘oefenperiode’ ter voorbereiding van de gevraagde voedingsaanpassingen ná de ingreep.

De eerste periode na de operatie is het nodig om uw voedingspatroon en -gewoontes aan te passen om zo weinig mogelijk klachten te hebben. Na enige tijd zal je ondervinden dat je geleidelijk aan je voeding kan uitbreiden. Het is de bedoeling om een zo volwaardig en gevarieerd mogelijke voeding na te streven. Een gezond samengestelde voeding zal mogelijke tekorten helpen voorkomen en je in goede conditie houden.
Na obesitaschirurgie zal u wel rekening moeten houden met eventuele dumpingklachten (vooral in geval van een gastric bypass). Met deze klachten geeft uw lichaam aan dat bepaalde voedingsstoffen achteraf niet meer zo goed verdragen worden. Hierbij zijn het vooral suikers en vetten die symptomen van dumping uitlokken. Hoe gezonder u eet, hoe kleiner het risico op dumping achteraf!

Vloeibare tot halfvloeibare voeding (yoghurt, papjes,…) is enkel de eerste dagen na de ingreep aangewezen. Al snel kan vaste voeding worden ingenomen op voorwaarde dat je goed kauwt, kleine hapjes inneemt en vooral heel traagjes eet.

Alcoholische dranken leveren veel overbodige calorieën en kunnen dus beter vermeden worden na obesitaschirurgie. Opgelet!: Na een gastric bypass komt alcohol ook veel sneller in de bloedbaan terecht en kan dus snel een ijl gevoel geven (versneld dronkenschap).

Voor de ingreep zal een echografie van de buik aantonen of je ‘steatose of ‘lever-vervetting’ hebt. Indien dit het geval is zal de chirurg je vragen om enkele weken voor de operatie een proteinendieet te volgen. Hiermee zal je allicht enkele kilos vermageren maar vooral zal de lever “ontvetten” waardoor er tijdens de ingreep minder risico’s zijn op letsels en/of bloedingen. De lever moet namelijk tijdens de ingreep ‘uit de weg’ worden gehouden om toegang te krijgen tot het bovenste deel van de maag. Wanneer deze lever door vervetting een pak groter is geworden, is dit heel wat moeilijker! Vandaar de noodzaak om hem te verkleinen en dit lukt wonderwel met zelfs maar enkele weten zo’n proteinendieet (strikt) te volgen!

Wanneer je na een gastric bypass (in veel mindere mate na een sleeve) te veel of te snel zou eten, maar vooral te veel suikers of ook te veel vetten, dus kortom een fout zou maken tegen de regels, is de kans groot (60-70%) dat je er “mottig” van wordt! Misselijkheid, braken, zweten, hartkloppingen, krampen, moe worden,.. zijn allemaal tekenen die hierbij kunnen passen. Gewoonlijk verdwijnt dit spontaan na een kwartiertje rusten en het is ook niet gevaarlijk, maar wel vervelend. Daarom zal je nadien je best doen om diezelfde fout niet meer te maken!

Medisch

Na een sleeve gastrectomie wijzigt er in principe niets naar opname van medicatie toe. Juist daarom wordt deze ingreep soms voorgesteld als een patiënt bepaalde, levensbelangrijke medicatie dient te nemen. En zeker als we voorzien dat deze medicatie niet zal kunnen gewijzigd worden na flinke vermagering.

Na een gastric bypass kan - in bepaalde gevallen - opname van medicatie niet gegarandeerd worden. Het gaat hierbij vooral om medicatie die net een effect heeft, omdat deze een tijdje in de maag verblijft. Voor dit soort van medicatie (zoals bijvoorbeeld schildkliermedicatie of anti-depressiva), is het mogelijk dat de voorschrijvende arts de normale dosis lichtjes dient te verhogen. In dit kader is het ook uitermate belangrijk dat u een behandelend arts op de hoogte brengt van het feit dat u obesitaschirurgie onderging.

Obesitaschirurgie staat een zwangerschap niet in de weg. Temeer, sommige vrouwen zijn minder vruchtbaar door overgewicht, of net door het overgewicht kunnen er tijdens een zwangerschap meer complicaties optreden. Na een flink gewichtsverlies raakt een vrouw makkelijker zwanger en neemt ook de kans op risico’s tijdens de zwangerschap beduidend af.

MAAR: Het is ten zeerste af te raden om zwanger te worden 1,5 tot 2 jaar na obesitaschirurgie. Indien u op termijn toch zwanger bent, laat u dan vooral goed opvolgen naar bloedwaarden toe.

Een veilige werking van de pil kan niet gegarandeerd worden na dergelijke chirurgie. Naar anti-conceptie toe raden wij u dan ook aan om reeds vóór of na de ingreep op zoek te gaan naar een andere oplossing (zoals bijvoorbeeld een spiraal, de prikpil, …).

De eerste maanden na obesitaschirurgie dient u een maagbeschermer te nemen. Uw chirurg vertelt u wanneer u deze mag stoppen. Neemt u echter op termijn medicatie die vrij belastend is voor de maag (zoals bijvoorbeeld pijnstillers of ontstekingsremmers), dan dient u die veiligheidshalve te combineren met de inname van een maagbeschermer.

Inderdaad! Vandaar dat levenslange opvolging na obesitaschirurgie noodzakelijk is. Na een sleeve gastrectomie gaat u kleinere porties eten, waardoor u uw lichaam zowiezo minder vitamines en mineralen aanbiedt (restrictief). Na een gastric bypass daarentegen gaat u niet alleen minder eten, maar neemt u ook niet alle voedingsstoffen op (restrictief en malabsorptief). Om te vermijden dat u bepaalde tekorten krijgt, dient u na een dergelijke ingreep inderdaad vitaminesupplementen in te nemen. Daarom wordt - ook op langere termijn - aangeraden om 1 of 2x/jaar een uitgebreide bloedafname te laten doen. Indien nodig, kunnen de supplementen die u dient te nemen, bijgestuurd worden.

Haartuitval komt vrij vaak voor na obesitaschirurgie. Dit haarverlies is nooit volledig en meestal zelfs heel beperkt. Hier zijn verschillende oorzaken mogelijk. Zo kan het snelle gewichtsverlies - dat een dergelijke ingreep met zich meebrengt - verantwoordelijk zijn voor haarverlies op korte termijn na de ingreep. Vaak herstelt de haarcyclus zich vanzelf als het gewicht stabiliseert. Verder kunnen ook bepaalde tekorten (vitamines/mineralen) aan de basis liggen van het haarverlies. Dit bevestigt het belang van inname van supplementen en (levenslange) opvolging.

Sommige patiënten hebben na obesitaschirurgie wel eens klachten van diarree. Soms is diarree, in combinatie met wat vage buikklachten, één van de mogelijke symptomen van dumping (zie hoger: Kan ik nog alles eten na de operatie?). Doorgaans verdwijnen deze klachten spontaan.
Indien u na de ingreep eerder een moeilijke stoelgang heeft, is dit wellicht te wijten aan een te beperkte inname van voedingsvezels. Voedingsvezels zijn onverteerbare delen in de voeding die ervoor zorgen dat de ontlasting zachter wordt. Voedingsvezels zitten onder andere in bruin- en volkorenbrood, zemelen, volkoren beschuiten en cracottes, aardappelen, fruit en groenten. Lichaamsbeweging is ook van belang bij een goede stoelgang. Verder dient u er ook op toe te zien dat u voldoende drinkt (1,5 l /dag).